ВИЕС ООД - Вентилация, климатизация, отопление

ВИЕС ООД е основана през 2001г. Специализирана е в областта на вентилацията, климатизацията и отоплението. Основната дейност на фирмата е проектиране, изграждане, монтаж и гаранционна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации.
ВИЕС ООД разполага със собствен производствен цех, оборудван с машини за производство на всички необходими елементи за вентилационни инсталации.
.                                                                                                                                           
На 10 Август 2021 година, „ВИЕС“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP002-2.089-2522-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Проектът е насочен към подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Основната цел е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът BG16RFOP002-2.089-2522-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е на обща стойност 50 000 лева европейско финансиране.
Период на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 10.08.2021 година.
Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Екипът на „ВИЕС“ ООДУСЛУГИМЕНЮ
Начало
За нас
Контакти

УСЛУГИ
Проектиране
Вентилация
Климатизация
Отопление
Доставка и Монтаж
Поддръжка

ПОЛЕЗНО
Клиенти
Партньори
Галерия

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул.Овчо поле 8
Тел/Факс: 052/ 63 72 27
E-mail: vies@bgwan.com
2023, Всички права запазени. Защита на личните данни