Гаранционна поддръжка

Гаранционна поддръжка

ВИЕС ООД предоставя на своите клиенти гаранционна поддръжка, съгласно сроковете и параметрите, описани в придружаващата продукта гаранционна карта или с допълнителни гаранционни условия. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта. Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия.

  УСЛУГИ
• Проектиране на вентилационни инсталации

• Вентилация и климатизация Варна

• Климатизация и Вентилация Варна

• Отопление и Отоплителните системи

• Доставка и монтаж

• Гаранционна поддръжка
Офис:
гр.Варна, ул.Овчо поле 8
Тел / Факс: 052 / 63 72 27

Цех:
ул. Пеpпеpикон № 20
Тел. 052/ 50 50 59
E-mail: office@vies.bg
E-mail: vies@bgwan.com
НАЧАЛО l ФИРМЕН ПРОФИЛ l УСЛУГИ l КЛИЕНТИ l ПАРТНЬОРИ l ПРОДУКТИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО - ВЪЗДУХОВОДИ l ДРУГИ ПРОДУКТИ l ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ l КОНТАКТИ
2019, Гаранционна поддръжка